ბათუმის იუსტიციის სახლი

ბათუმის იუსტიციის სახლში მოხდა ძველი, მწყობრიდან გამოსული ჩილერის დემონტაჟი და Trane-ის CXAM 140 გაგრილება-გათბობაზე მომუშავე ჩილერის მონტაჟი