ფოთის ტერმინალი

ფოთის ტემრნილანში დამონტაჟდა 5 სხვადასხვა სიმძლავრის სახურავის კონდეციონერი