პროკრედიტ ბანკი ბათუმი

პროკრედიტ ბანკის ბათუმის ოფისში დამონტაჟდა Trane-ის ჩილერი CGAM 060 გაგრილების სიმძლავრე 170 kW