ახალციხის იუსტიციის სახლი

ახალციხის იუსტიციის სახლში მოხდა არსებული, მწყობრიდან გამოსული ჩილერის დემონტაჟი და მისი ახალი ჩილერით შეცვლა, Trane CGAM 120 გაგრილების სიმძლავრე 331,68 kW