იუსტიციის სამინისტრო

ქალაქ თბილისში, იუსტიციის სამინისტროში დამონტაჟდა ჰაერის გაგრილებაზე მომუშავე Trane-ის ჩილერი RTAF გაგრილების სიმძლავრე 520 კვ