საკონტაქტო ინფორმაცია

კონსტანტინე ვერულაშვილი
გენერალური დირექტორი
სიმონ გამრეკლიძე
სერვისის განყოფილების ხელმძღვანელი
+995 574 082493
ფინანსური განყოფილება
+995 599 793663
ვატო სეფიაშვილი
საოპერაციო დირექტორი
+995 595 986688