საკონტაქტო ინფორმაცია

კონსტანტინე ვერულაშვილი
გენერალური დირექტორი
სიმონ გამრეკლიძე
პროექტის მენეჯერი
+995 574 082493
ნათია ალექსიშვილი
ბუღალტერია
+995 574 861219
ვატო სეფიაშვილი
გაყიდვების მენეჯერი
+995 595 986688
მიხეილ დეპადელი
მთავარი ინჟინერი
+995 555 539665