ბორჯომის ქარხანა

ბორჯომის ქარხანაში დამონტაჟდა Trane RTAC 350 გაგრილების სიმძლავრე 1181 kW